Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym – szczęśliwa.