Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki rozmowom. A jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. (… ) Wszystko co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy.

Stephen Hawking