„Nigdy nie bądź więźniem swojej przeszłości, to była tylko lekcja, nie wyrok dożywocia”